You are here

Yatırımlarda Devlet Teşvikleri - Genel Teşvikler

Destek Üst Limiti: 
-
Destek Alt Limiti: 
1. ve 2. bölgeler için 1.000.000 TL; 3, 4, 5 ve 6. bölgeler için 500.000 TL
Destek Oranı: 
Vergi İndirimi, İşveren Sigorta Payı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği

Yeni yapılacak yatırımlarda Ekonomi Bakanlığı tarafından "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında yatırımcılara önemli teşvikler sunulmaktadır. Söz konusu Teşvik Sistemi kapsamında teşvikler 4 ana başlıkta verilmektedir. Bunlar; "Genel Teşvikler", "Bölgesel Teşvikler", "Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri" ve "Stratejik Yatırımların Teşviki"dir.

Söz konusu teşviklerden yararlanabilmek için "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmalıdır.

"Genel Teşvikler", "Bölgesel Teşvik Sistemi" kapsamında teşvik edilmesi öngörülen sektörler arasında bulunmayan sektörlerde yapılacak ve aşağıdaki minumum yatırım tutarlarına uyacak yatırımlar için geçerlidir.

- 1. ve 2. bölgelerde bulunan iller için minumum 1 Milyon TL,
- 3., 4., 5. ve 6. bögelerde bulunan iller için minumum 500.000 TL ve üzerinde yatırım yapacak girişimcilerin kullanımına sunulmaktadır. Bu teşvikler;

- Gümrük Vergisi Muafiyeti,
- KDV İstisnası,
- Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlarda Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
- Sadece tersanelerin gemi inşa yatırımları için de Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğidir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti, "Yatırım Teşvik Belgesi" kapsamında yurt dışından yatırım malları (makine/teçhizat vb.) ithalinde ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf olunmaktadır.

KDV İstisnası,"Yatırım Teşvik Belgesi" kapsamında yurt dışından ithal edilen veya yurt içinden temin edilen makine/teçhizat alımlarında KDV'den muaf olunmaktadır.

Teşvik Sistemindeki İller:

1.Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
izmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli İsparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan K.maraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat
Sivas

Sektörlere Göre Destek - Hibeler